ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Вітаємо!

Не сумнівайтеся в досягненні успіху від використання Ваших даних:
залучайте ГРАВІМЕТРИЧНІ, СЕЙСМІЧНІ
І
СВЕРДЛОВИННІ ДАНІ

для їх об'єднання в ІНТЕГРАЛЬНІЙ 3D
геолого-геофізичній моделі
і обов'язково знайдете НАФТОГАЗОНАСИЧЕНИЙ РЕЗЕРВУАР

ДОСЯГНІТЬ ОПТИМАЛЬНОГО
РОЗМІЩЕННЯ СВЕРДЛОВИН НА ВСІХ ЕТАПАХ:
ВІД ПОШУКІВ ТА РОЗВІДКИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УНІКАЛЬНА АВТОРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЛУЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ГРАВІМЕТРИЧНИХ ДАНИХ 

 Прогнозування найбільш перспективних
територій в межах нафтогазоносних
басейнів з метою ліцензування та
постановки нафтогазопошукових робіт

Ідентифікація нафтогазоперспективних
об’єктів будь-якого типу та визначення їх
пріоритетності в межах ліцензійної ділянки

Пошук напрямків поширення нафто-газонасичених резервуарів в межах
покладів родовища та обґрунтування оптимального положення розвідувальних
та експлуатаційних свердловин

Контроль змін у нафтогазових резервуарах
в процесі розробки: поточний тиск, коефіцієнт газонасичення, положення ГВК та локалізація недренованих частин покладів

 20+ років досліджень

 10+ років досвіду

 75+ успішних проектів 

 15+ свердловин, що підтверджують достовірність моделі

 2 відкриття


   

ГУСТИНА ЯК ОСНОВНА ВЛАСТИВІСТЬ
ГІРСЬКИХ ПОРІД


 
Фактори прийняття ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

  Достовірні дані в міжсвердловинному та міжпрофільному просторі на основі гравітаційного поля, що виступає як незалежне джерело просторової інформації

  Ділянки поширення колекторів та їх насиченість на основі фактичної густини гірських порід, отриманої в результаті інверсії

 

  Детальна, геологічно змістовна 3D модель з високою роздільною здатністю   

  Унікальний розв’язок, забезпечений активною інтеграцією гравіметричних, сейсмічних, свердловинних петрофізичних даних в рамках прийнятої геологічної концепції

?>