ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Вітаємо!

82% ІЗ 164 ВИПРОБУВАНЬ
ПРОВЕДЕНИХ У 80 НОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ
ПІДТВЕРДИЛИ ПРОМИСЛОВУ ГАЗОНОСНІСТЬ РАНІШЕ ЗАКАРТОВАНИХ ГАЗОНАСИЧЕНИХ РЕЗЕРВУАРІВ З
А ДАНИМИ 3D ГРАВІРОЗВІДКИ

ДОСТОВІРНА ТА НАДІЙНА 3D МОДЕЛЬ РЕЗЕРВУАРІВ НАФТИ І ГАЗУ - РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ УНІКАЛЬНОЇ СУМІСНОЇ 3D ІНВЕРСІЇ ГРАВІМЕТРИЧНИХ, СЕЙСМІЧНИХ ТА СВЕРДЛОВИННИХ ДАНИХ

Картування найбільш перспективних територій в межах нафтогазоносних басейнів
з метою вибору контурів ліцензування та постановки нафтогазопошукових робіт

Ідентифікація нафтогазоперспективних пасток різних типів та визначення їх пріоритетності в межах ліцензійної ділянки

Пошук напрямків розповсюдження нафто-газонасичених порід в межах покладів родовища та обґрунтування оптимального положення нових розвідувальних та експлуатаційних свердловин

 Прогнозування пористості, газонасичення
та об'ємної щільності дренованих запасів вуглеводнів, початкових дебітів нових свердловин

 Картування техногенних газових резервуарів

Контроль змін у нафтогазових резервуарах
в процесі розробки: поточний тиск, коефіцієнт газонасичення, положення газо-водяного контакту та локалізація недренованих частин покладів

 Створення 4D динамічної моделі роботи підземного сховища газу за результатами повторних гравіметричних досліджень та розв'язку 4D оберненої задачі гравірозвідки

30+ років
досліджень

20+ років
виробничого
досвіду

89+ успішних
проектів 

80+ нова
свердловина
перевірила
3D модель

164+ випробувань
у свердловинах

82% випробувань
підтвердили

3D
модель

18% ризику
буріння водоносних
та сухих свердловин

4 відкритих нафтових і газових  родовища

 

   ГУСТИНА
ЯК ОСНОВНА
ВЛАСТИВІСТЬ
ГІРСЬКИХ ПОРІД

ФАКТОРИ УСПІХУ ПОШУКІВ, РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ  НАФТИ І ГАЗУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ГРАВІРОЗВІДКИ

Спільна 3D інверсія граві-метричних, сейсмічних, свердловинних та петрофізичних даних забезпечує отримання геологічно змістовної інформації із гравіметричних даних.

Використання додаткової геолого-геофізичної інформації в процесі інверсії дозволяє накладати геологічно обґрунтовані обмеження на діапазон зміни параметрів моделі (густина породи, глибина залягання геологічних границь) і параметризувати процес розв’язку оберненої задачі з метою вибору єдиної геологічно змістовної 3D моделі з множини всіх можливих варіантів моделей, що відповідають виміряному гравітаційному полю.

Інверсія гравіметричних даних для 3D моделі густини, яка охоплює весь геологічний розріз від поверхні до фундаменту або мантії  (для регіональних досліджень).

  Використання для інверсії повного гравітаційного поля в редукції Буге не потребує розділення гравітаційного поля на складові і виділення гравітаційних аномалій, пов’язаних з  крупними структурами та локальними об’єктами. В процесі інверсії відбувається компенсація виміряного гравітаційного поля в результаті зміни всієї 3D моделі густини.

Використання фактичної густини порід дозволяє розраховувати 3D моделі густини з коефіцієнтом кореляції між фактичними та прогнозними даними на рівні 59-91% та 3D моделі петрофізичних параметрів пористості, вуглеводневого насичення, вуглеводневих ресурсів на одиницю об’єму породи, а також прогнозні ресурси і запаси вуглеводнів.

?>