ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Вітаємо!

85% ІЗ 164 ВИПРОБУВАНЬ
ПРОВЕДЕНИХ У 80 НОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ
ПІДТВЕРДИЛИ ПРОМИСЛОВУ ГАЗОНОСНІСТЬ РАНІШЕ ЗАКАРТОВАНИХ ГАЗОНАСИЧЕНИХ РЕЗЕРВУАРІВ З
А ДАНИМИ 3D ГРАВІРОЗВІДКИ

ДОСТОВІРНА ТА НАДІЙНА 3D МОДЕЛЬ РЕЗЕРВУАРІВ НАФТИ І ГАЗУ - РЕЗУЛЬТАТ ЗАСТОСУВАННЯ УНІКАЛЬНОЇ СУМІСНОЇ 3D ІНВЕРСІЇ ГРАВІМЕТРИЧНИХ, СЕЙСМІЧНИХ ТА СВЕРДЛОВИННИХ ДАНИХ

 Визначення оптимального положення контуру ліцензування  за результатами картування нафтогазоперспективних
територій в межах нафтогазоносних басейнів

Ідентифікація нафтогазоперспективних пасток різного морфологічного типу та встановлення пріоритетності їх опошукування
в межах контуру ліцензійної ділянки

Картування напрямків розповсюдження нафто-газонасичених резервуарів в межах продуктивних та переспективних горизонтів родовища та обґрунтування оптимального положення для нових розвідувальних та експлуатаційних свердловин

 Створення 3D моделей пористості, газонасичення, об'ємної щільності дренованих запасів вуглеводнів та початкових дебітів нових свердловин

Контроль просторових змін у нафтогазових резервуарах в процесі їх розробки: -поточний тиск; -коефіцієнт газонасичення; -положення газо-водяного контакту та локалізація недренованих частин покладів

 Створення 4D динамічної моделі роботи підземного сховища газу за результатами повторних гравіметричних досліджень та розв'язку 4D оберненої задачі гравірозвідки

  Картування техногенних газових резервуарів

30+ років
досліджень

20+ років
виробничого досвіду

89+ успішних
проектів 

80+ нова
свердловина
перевірила 3D моделі та прогноз
вуглеводневого
насичення

164+ випробувань
у свердловинах

85% випробувань
підтвердили коректність погоризонтного прогнозу
газо- та нафто-
продуктивності

15% - перевірений бурінням фактичний ризик буріння непродуктивних свердловин

4 відкритих нафтових і газових  родовища

    ГУСТИНА
ЯК ОСНОВНА
ВЛАСТИВІСТЬ ГІРСЬКИХ ПОРІД

ФАКТОРИ УСПІХУ ПОШУКІВ, РОЗВІДКИ ТА РОЗРОБКИ РОДОВИЩ  НАФТИ І ГАЗУ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ГРАВІРОЗВІДКИ

Спільна 3D інверсія граві-метричних, сейсмічних, свердловинних та петрофізичних даних забезпечує отримання геологічно змістовної інформації із гравіметричних даних.

Використання додаткової геолого-геофізичної інформації в процесі інверсії дозволяє накладати геологічно обґрунтовані обмеження на діапазон зміни параметрів моделі (густина породи, глибина залягання геологічних границь) і параметризувати процес розв’язку оберненої задачі з метою вибору єдиної геологічно змістовної 3D моделі з множини всіх можливих варіантів моделей, що відповідають виміряному гравітаційному полю.

Інверсія гравіметричних даних для 3D моделі густини, яка охоплює весь геологічний розріз від поверхні до фундаменту або мантії  (для регіональних досліджень).

  Використання для інверсії повного гравітаційного поля в редукції Буге, що  не потребує розділення гравітаційного поля на складові і виділення гравітаційних аномалій, пов’язаних з регіональними та локальними об’єктами. В процесі інверсії відбувається компенсація виміряного гравітаційного поля в результаті зміни всієї 3D моделі густини.

  Використання фактичної густини породи дозволяє надійно прогнозувати властивості 3D моделі густини з коефіцієнтом кореляції, на рівні 59-91% між фактичними, отриманнми при бурінні та спрогнозованими властивостями.

 Створення 3D моделей   петрофізичних параметрів -пористості, -вуглеводневого насичення, -вуглеводневих ресурсів на одиницю об’єму породи, прогнозні та дреновані ресурси і запаси вуглеводнів, а також початкових дебітів проектних свердловин.

?>