ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Вітаємо!

 85% ІЗ 166 ВИПРОБУВАНЬ
ПРОВЕДЕНИХ У 81 НОВІЙ СВЕРДЛОВИНІ
ПІДТВЕРДИЛИ ПРОМИСЛОВУ ГАЗОНОСНІСТЬ РАНІШЕ ЗАКАРТОВАНИХ ПРОМИСЛОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ВУГЛЕВОДНІВ ЗА ДАНИМИ
3D ГРАВІРОЗВІДКИ

ВЛАСНИКАМ, ІНВЕСТОРАМ ТА МЕНЕДЖЕРАМ
НАФТОГАЗОВОГО БІЗНЕСУ!

Головна мета кожної нафтової компанії - забезпечити максимальний прибуток для своїх власників.

Для досягнення цієї мети необхідно виконати Прицип "4 х М" - з Мінімальними витратами знайти промисловий резервуар вуглеводнів, який буде містити Максимальні запаси, та вибрати найкраще Місце для свердловини, яка дасть Максимальний дебіт.

Принцип "4 х М":
М
- Мінімальні витрати,
М
- Максимальні запаси,
М - Місце для свердловини,
М
- Максимальний дебіт.

Поєднання нашої революційної "Технології прямого картування промислових резервуарів вуглеводнів довільного типу, походження та глибини" з класичними геологічними та геофізичними методами відкриває нову парадигму пошуків вуглеводнів та обґрунтування розміщення нових свердловин з ймовірністю успіху понад 85%. Такий показник успішності в середньому на 30% вищий ніж на сьогоднішній день фіксують нафтогазовидобувні компанії по всьому світі. Це дає можливість не тільки скоротити витрати на буріння, але, що важливіше, використати ці кошти для буріння свердловин, які відкриють нові великі поклади та родовища вуглеводнів зі значними дебітами.

Завдяки застосуванню нашої ТЕХНОЛОГІЇ відкриття промислового резервуару вуглеводнів першою свердловиною - це не ФАНТАСТИКА, а РЕАЛЬНІСТЬ.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЇ - ПРОМИСЛОВИЙ РЕЗЕРВУАР ВУГЛЕВОДНІВ.

ГОЛОВНА ЗАДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ - закартувати та визначити параметри ПРОМИСЛОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ з ймовірністю успіху не менше як 85%.

Переглянути презентацію


ПРОМИСЛОВИЙ РЕЗЕРВУАР ВУГЛЕВОДНІВ:

ВУГЛЕВОДНЕВОПРОДУКТИВНА ПОРОДА - ізольований об'єм середовища, в межах якого пористість, коефіцієнт вуглеводневого насичення та проникність мають значення більші ніж критичні, що є запорукою наявності рухомого флюїду у пустотному (поровому) просторі порди колектору.

КОНТУР ПРОМИСЛОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ - замкнена поверхня, яка охоплює ВУГЛЕВОДНЕВОПРОДУКТИВНУ ПОРОДУ.

ПРОМИСЛОВИЙ РЕЗЕРВУАР ВУГЛЕВОДНІВ - простір в межах контуру промислового резервуару вуглеводнів, що включає ВУГЛЕВОДНЕВОПРОДУКТИВНУ ПОРОДУ та описується  параметрами, визначення яких до буріння, дає можливість оцінити економічну доцільність розкриття закартованого резервуару.

 

ПАРАМЕТРИ ПРОМИСЛОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ:

Стратиграфічний рівень
   (глибина)

3D контур резервуару
   (планове положення)

Загальні та дреновані
   запаси вуглеводнів

Початковий дебіт нових    
   свердловин

ГУСТИНА ПОРОДИ – найбільш чутливий петрофізичний параметр вуглеводневопродуктивної породи, який на пряму залежить від пористості та вуглеводневого насичення:

ГУСТИНА ВУГЛЕВОДНЕВО-ПРОДУКТИВНОЇ ПОРОДИ є ЗАВЖДИ МЕНЬШОЮ за густину ВМІЩУЮЧИХ ПОРІД.

КОНТУР ПРОМИСЛОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ –  може бути визначений, як замкнутий 3D контур, який включає в себе породи з меншою густиною, ніж на границі такого контуру - вміщуючих порід.

ГРАВІРОЗВІДКА – єдиний  геофізичний метод, який дає можливість дистанційно вивчати густину породи.

ТЕХНОЛОГІЯ КАРТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ ВУГЛЕВОДНІВ РІЗНОЇ МОРФОЛОГІЇ, ПОХОДЖЕННЯ ТА
ГЛИБИНИ БАЗУЄТЬСЯ НА
:

  РЕВОЛЮЦІЙНІЙ МАТЕМАТИЧНІЙ ТЕОРІЇ для створення геологічно змістовних моделей густини геологічного середовища на основі 3D інверсії гравіметричних даних разом із свердловинною та сейсмічною інформацією 2D та 3D.

   РЕВОЛЮЦІЙНОМУ АВТОРСЬКОМУ ПРОГРАМНОМУ КОМПЛЕКСІ GCIS (Geophysical Complex Interpretation System) для реалізації ТЕХНОЛОГІЇ.

ВИЗНАЧЕННІ ПАРАМЕТРІВ ПРОМИСЛОВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ:

• ПОЛОЖЕННЯ ТА ФОРМИ ПРОМИСЛОГВОГО РЕЗЕРВУАРУ ВУГЛЕВОДНІВ на основі
3D МОДЕЛІ ЩІЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ ТА ДРЕНОВАНИХ ЗАПАСІВ ВУГЛЕВОДНІВ
, що є найбільш інформативним параметром промислового резервуару вуглевднів, який звільнений від інших геологічних чинників та відображає лише кількість запасів вуглеводнів на одиницю об'єму
породи колектору
(млрд.м³ газу в км³ породи).

ЗАГАЛЬНИХ ТА ДРЕНОВАНИХ ЗАПАСІВ ВУГЛЕВОДНІВ, визначення яких базується на 3D моделі щільності загальних та дренованих запасів вуглеводнів та контролюється методом стахостичного моделювання
Монте-Карло.


ПОЧАТКОВОГО ДЕБІТУ ДЛЯ НОВИХ СВЕРДЛОВИН,
який розраховується на основі встановленої залежності між початковим дебітом нових пробурених свердловин та зменьшенням густини вуглеводнево-продуктивної породи в промисловому резервуарі вуглеводнів відносно густини породи на контурі закартованого резервуару - вміщаючої породи.

ПОЧАТКОВОГО ДЕБІТУ ДЛЯ НОВИХ СВЕРДЛОВИН,
який розраховується на основі встановленої залежності між початковим дебітом нових пробурених свердловин та розрахованої щільністю запасів вуглеводнів.

НАШІ ЗАМОВНИКИ:

 


 

Новини


УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНГРЕС 2021
20/10/21
Компанія ДЕПРОІЛ ЛТД виступила спонсором та учасником Українського Газового Інвестиційного Конгресу. Директор компанії професор Олександр Петровський... » Читати далі

?>