ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Вітаємо!

85% ІЗ 166 ВИПРОБУВАНЬ ПРОВЕДЕНИХ У
81
НОВИХ СВЕРДЛОВИНАХ
ПІДТВЕРДИЛИ ПРОМИСЛОВУ ГАЗОНОСНІСТЬ РАНІШЕ ЗАКАРТОВАНИХ ГАЗОНАСИЧЕНИХ РЕЗЕРВУАРІВ З
А ДАНИМИ 3D ГРАВІРОЗВІДКИ


Науково-технічна компанія ДЕПРОІЛ ЛТД — сервісна геофізична компанія, яка з 2000 року успішно співпрацює з українськими та міжнародними нафтовими і газовидобувними компаніями, забезпечує геофізичний супровід пошуків, розвідки, розробки та експлуатації родовищ газу і нафти та оптимізацію роботи підземних сховищ газу.

Результати понад 30 років наукових досліджень та 20 років промислового використання були втілені у авторську технологію “Картування промислових резервуарів вуглеводнів різної морфології та походження” і програмний комплекс GCIS (Geophysical Complex Interpretation System), що забезпечує спільну інверсію 3D гравіметричних даних разом із свердловинними та сейсмічними даними 2D та 3D. За цей час компанія ДЕПРОІЛ ЛТД виконала 89 промислових проектів по вивченню газонафтоперспективних ділянок на площі більше 700 тис. км².

Співставлення результатів 166 випробувань у 81 новій свердловині на 25 площах із раніше створеними 3D моделями густини та закартованими промисловими резервуарами вуглеводнів показало, що фактична ймовірність успіху (POS) при визначенні положення промислового резервуару вуглеводнів, загальних та дренованих запасів, а також початкового дебіту нових свердловин становить 85%. Створені 3D моделі густини порід та закартовані промислові резервуари вуглеводнів дозволили відкрити п’ять родовищі- Чкалівське газонафтоконденсатне родовище, нафтове родовища ім. Академіка Шпака, Скиданівське газоконденсатне родовище та Жемчужне газове родовище, а також новий газовий поклад в сенонських відкладах Медвежого газового родовища в Західному Сибіру на території Росії. Загальні прогнозні ресурси промислових резервуарів вуглеводнів, закартованих тільки в період з 2016 по 2020 рік, становлять 194,8 млрд.м³ газу і 18,4 тис.т. нафти на суходолі та 2,1 трлн. м³ газу в конусі виносу крейдового віку в межах континентального схилу та глибоководної частини Чорного моря.

ПОШУКИ - картування промислових резервуарів вуглеводнів в межах нафтогазоносних басейнів для ліцензування та подальших геологорозвідувальних робіт

РОЗВІДКА - картування промислових резервуарів вуглеводнів в межах ліцензійної ділянки та їх ранжування за об’ємом загальних та дренованих запасів та початковим дебітом проектних свердловин

РОЗРОБКА - картування змін у властивостях газонасичених пластів: падіння тиску, зміна газонасичення, положення газоводяного контакту, просторова локалізація не охоплених розробкою зон

МОНІТОРИНГ - картування змін пластової системи родовища або підземного сховища газу в процесі його експлуатації: зміна тиску, газонасичення, положення динамічних резервуарів та шляхи руху газу

НАШІ ЗАМОВНИКИ:

 
ВІДГУКИ:

Кратери, наповнені вуглеводнями?
Ронда Дуе, виконавчий редактор електронного ресурсу www.hartenergy.com
https://www.hartenergy.com/exclusives/craters-brimming-hydrocarbons-19582

Переклад українською мовою

 

 

Новини


УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНГРЕС 2021
20/10/21
Компанія ДЕПРОІЛ ЛТД виступила спонсором та учасником Українського Газового Інвестиційного Конгресу. Директор компанії професор Олександр Петровський... » Читати далі

?>