ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Послуги

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КІЛЬКІСНОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ІНВЕРСІЇ ДАНИХ ГЕОЛОГІЧНОЇ І ГЕОФІЗИЧНОЇ РОЗВІДКИ В 1D, 2D,3D ТА 4D ВАРІАНТАХ

 

РЕГІОНАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСАДОВИХ БАСЕЙНІВ

Геологічна задача:

Прогноз найбільш перспективних ділянок в межах нафто- та газоносних басейнів для подальшого ліцензування та проведення геологорозвідувальних робіт

 

  власний алгоритм
      просторової інверсії
  достовірна модель
  складна будова
      середовища

Вирішення:

Власна унікальна технологія та програмне забезпечення GCIS для спільної інверсії геолого-геофізичних даних, яка разом із сейсмічними даними 2D використовує площинні гравіметричні спостереження, як незалежне джерело 3D-інформації та забезпечує створення геологічно змістовної детальної 3D-моделі складнопобудованого осадового басейну, в якій безпосередньо відображаються перспективні ділянки.

РОЗВІДКА

Геологічна задача:

Виявлення перспективних нафтогазових покладів та їх ранжування за пріоритетністю в межах ліцензійної ділянки

  

   3D детальна модель
   багатопластові поклади
   ранжування по
       зменшенню ризиків

Вирішення:
Створення детальної 3D геолого-геофізичної моделі ліцензійної ділянки, яка базується на сейсмічних, свердловинних та гравіметричних даних і дозволяє картувати положення складно- побудованих, багатопластових покладів нафти і газу, оцінювати прогнозні ресурси та визначати їх пріоритетність для буріння з меньшими ризиками.

ОПТИМІЗАЦІЯ

Геологічна задача:

Визначення положення резервуарів нафти і газу в межах доведених покладів, оцінка характеру їх насичення та оптимізація розвідувального та експлуатаційного буріння

    

   пористість
   газонасиченість
   запаси вуглеводнів
  
дреновані запаси
   дебіт свердловин

Вирішення:
Точне визначення положення резервуару та картування його внутрішньої неоднорідності в міжсвердловинному просторі за допомогою 3D-моделі з роздільною здатністю по глибині до 1 м з наступним розрахунком величини пористості і коефіцієнту нафтогазонасичення. Надійне картування забезпечується включенням гравіметричних даних до сейсмічної та свердловинної інформації в процесі їх спільної активної інверсії 3D+1D.

МОНІТОРИНГ

Геологічна задача:

Картування змін у нафтогазових покладах в результаті їх експлуатації: зміна тиску, зміна газонасиченості, зміна рівня контакту газ-, нафта-, вода, просторова локалізація зон не
охоплених розробкою

 

  4D гравірозвідка
  детальна петрофізична
      модель покладу

  кількісна оцінка змін
      у резервуарі

Вирішення:
Постійно діюча 3D-модель покладу, яка оновлюється за результатами високоточного гравітаційного моніторингу, калібрована петрофізичною моделлю густини та  гідродинамічними даними. Поточні параметри покладу контролюються за зміною густини породи в результаті спільної 4D + 1D інверсії із свердловинними даними.

?>