ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Послуги

Розроблена технологія забезпечує вирішення геологічних задач на всіх етапах пошуків, розвідки та розробки газових та нафтових родовищ, а також експлуатації підземних сховищ газу.

ПОШУКИ

Геологічна задача:

Картування комерційних покладів вуглеводнів в межах нафтогазоносних басейнів для ліцензування та подальших геологорозвідувальних робіт.

  Революційний алгоритм
      гравітаційної
3D інверсії
 
Геологічно-змістовна
      3D
модель густини породи

  Багатопластові
      комерційні поклади

Спосіб вирішення:

Для визначення точного положення комерційних покладів вуглеводнів застосовується власна унікальна технологія та програмне забезпечення GCIS для погоризонтного картування багатопластових комерційних покладів газу та нафти в реальних геологічних умовах на основі спільної інверсії 3D гравіметричних даних із геологічними та/або свердловинними та/або сейсмічними даними 2D та/або 3D. В результаті створюється однозначна та геологічно змістовна 3D модель густини породи з роздільною здатністю 100 м по латералі та до 1 м по глибині.

Приклади вирішення:

Обґрунтування нових напрямків пошуковорозвідувальних робіт на газ і нафту в межах північно-західного шельфу Чорного моря  

РОЗВІДКА

Геологічна задача:

Картування комерційних покладів вуглеводнів в межах ліцензійної ділянки та їх ранжування за об’ємом загальних та дренованих запасів вуглеводнів та початковим дебітом проектних свердловин.

   Стратиграфічний рівень
       та точний контур
       комерційного покладу

   Морфологічний тип та
       генезис покладу

   Загальні та дреновані запаси  
       вуглеводнів P90

Спосіб вирішення:
Для ранжування виявлених комерційних покладів вуглеводнів за приорітетністю опошукування та визначення черговості буріння нових свердловин здійснюється з врахуванням загальних та дренованих запасів вуглеводнів, а також початкового дебіту проектних свердловин. Зазначені параметри розраховуються на основі введеного компанією «ДЕПРОІЛ ЛТД» параметру 3D моделі щільності запасів вуглеводнів, що відображає кількість запасів вуглеводнів в одиниці об’єму породи колектора і є фактичним відображенням товарних запасів в пустотному просторі породи, звільненим від інших геологічних та петрофізичних чинників.

Приклади вирішення:

Досвід пошуково-розвідувальних робіт в складних геологічних та поверхневих умовах Складчастих Карпат (ліцензійна ділянка в межах зони Кросно) - як знизити ризики при низькій якості або відсутності сейсмічних даних?

Зниження ризиків при пошуках літологічних типів покладів вуглеводнів в результаті застосування спільної інверсії 3D гравіметричних даних разом із свердловинними та сейсмічними даними на прикладі Хорошківської площі Північного борту ДДЗ

РОЗРОБКА

Геологічна задача:

Картування змін у властивостях газонасичених пластів: падіння
тиску, зміна газонасичення, положення газоводяного контакту,
просторова локалізація не охоплених розробкою зон.

  3D модель пористості та
       вуглеводневого насичення

   3D модель щільності запасів
       вуглеводнів

   3D модель початкового дебіту
       нових свердловин
 

Спосіб вирішення: 
Визначення оптимального місця розташування нових експлуатаційних свердловин здійснюється шляхом створення 3D петрофізичних моделей та 3D моделі щільності запасів вуглеводнів, які відображають внутрішню неоднорідность комерційних покладів вуглеводнів в міжсвердловинному просторі за рахунок включення гравіметричних даних до свердловинної та сейсмічної інформації в процесі їх спільної активної інверсії 3D+1D.

Приклади вирішення: 

Картування падіння тиску та заводнення за результатами повторних гравіметричних спостережень та свердловинної гравіметрії (4D+1D)

МОНІТОРИНГ

Геологічна задача:

Картування змін у пластовій системі родовища або підземного сховища газу в процесі його експлуатації: зміна тиску, газонасичення, положення динамічних резервуарів та шляхи руху газу.

   4D гравіметричні
      спостереження

  3D моделі тиску,
      температури, пористості
      та газонасичення

  Матеріальний баланс змін
      у вуглеводневій частині
      пластової системи
      покладу

Спосіб вирішення:
Контроль за поточними змінами параметрів пластової системи родовища або сховища газу здійснюється на основі постійно діючих 3D моделей тиску, температури, пористості та газонасичення покладу, отриманих в результаті спільної 4D + 1D інверсії гравіметричних та свердловинних даних. Отримані моделі оновлюються за результатами повторних високоточних гравіметричних спостережень, калібруються петрофізичною моделлю густини, гідродинамічними даними та матеріальним балансом експлуатації.

Приклади вирішення:

Оптимізація роботи Дашавського підземного сховища газу за результатами повторних високоточних гравіметричних спостережень

Контроль стану та оптимізація відбору залишків закачаного газу із Олишівського підземного сховища газу за результатами високоточних гравіметричних спостережень та створення постійно діючої 3D моделі

Новини


УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНГРЕС 2021
20/10/21
Компанія ДЕПРОІЛ ЛТД виступила спонсором та учасником Українського Газового Інвестиційного Конгресу. Директор компанії професор Олександр Петровський... » Читати далі

?>