ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Приклади

КАРТУВАННЯ ПАДІННЯ ТИСКУ ТА ЗАВОДНЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОВТОРНИХ ГРАВІМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА СВЕРДЛОВИННОЇ ГРАВІМЕТРІЇ (4D+1D)

Надим-Пур, Західний Сибір,
Російська Федерація
Повторні наземні гравіметричні спостереження: 1998 і 2008 роки

 


Рисунок 1. Зміна тиску в сеноманському газовому покладі після 10 років видобутку

 ГЕОЛОГІЧНА ЗАДАЧА

Контроль за заводненням газового покладу у відкладах сеноману (нижня-верхня крейда, К1-2pk)

Сейсмічний моніторинг неможливий через відсутність сейсмічного сигналу в межах газонасиченої структури

Вивчення нового вище-залягаючого газового покладу у відкладах березівської світи сенону (верхня крейда, К2br)

ГЕОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Після 10 років видобутку закартовано локальні зони падіння тиску до 5-6 МПа і зміну поточного газонасичення

Закартовано кущі свердловин, в межах яких відбулося падіння пластового тиску і обводнення

  Закартовано сенонський газовий поклад

 
Рисунок 2. Залежність пористості, водонасичення та газонасичення сеноманських пісковиків від густини

Рисунок 3. Залежність густини газу від тиску та температури для газонасичених пісковиків сеноман

 

Рисунок 4. Розріз 3D моделі густини по лінії свердловин, в яких було виміряно гравітаційне поле

Рисунок 5. Розріз 3D моделі поточного газонасичення по лінії свердловин, в яких було виміряно гравітаційне поле


МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ
ЗD МОДЕЛІ

Базова модель була побудована з використанням результатів інтерпретації 2D і 3D сейсмічних даних, включаючи цільові сеноманські і сенонські горизонти верхньої крейди. Свердловини використовувалися для визначення властивостей початкової 3D моделі в межах цільових інтервалів сеноману (верхня крейда, К2). 3D модель густини була уточнена в результаті розв’язку оберненої 3D лінійної задачі спільно для даних площинної та свердловинної гравірозвідки з роздільною здатністю по глибині 1 метр (рис. 6). Були використані наземні фонові виміри 1998 року і, після 10 років видобутку, контрольні наземні виміри 2008 року.
3D модель газонасичення (рис. 5) була побудована з використанням залежності густини сеноманської породи від пористості і насиченості (рис. 2). Побудовані залежності густини реального газу від тиску і температури (рис. 3), а також густини газонасичених пісковиків сеноману в залежності від пористості і газонасичення. Закартовано зменшення газо-насиченості в периферійній частині покладу - контурне обводнення високопроникних пропластків (рис. 5), а також зона аномального падіння тиску в апікальній частині покладу (рис. 1). Закартовано новий газонасичений поклад в сенонських відкладах верхньої крейди (рис. 4).

 

Рисунок 6. 3D моделі густини газового покладу з роздільною здатністю по глибині 1 м 1998 і 2008 років за результатами спільної інтерпретації наземних і свердловинних гравіметричних даних

ПУБЛІКАЦІЇ 

1.  Федченко Т.А., Облеков Г.И., Полын И.И., Нежданов А.А., Огибенин В.В. Оптимальный комплекс геолого-геофизических исследований для изучения нефтегазоносных территорий на примере Надым-Пуровского нефтегазопромыслового района. Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей. (Материалы XXXVI сессии международного семинара им. Д.Г.Успенского) Казань, 26-31 января 2009г.. -С. 252-255.

 

 

 

Новини


УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНГРЕС 2021
20/10/21
Компанія ДЕПРОІЛ ЛТД виступила спонсором та учасником Українського Газового Інвестиційного Конгресу. Директор компанії професор Олександр Петровський... » Читати далі

?>