ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Приклади

Моніторинг за розробкою

ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

 

Надим-Пурська нафтогазова провінція,
Західносибірський нафтогазоносний регіон,
Російська Федерація

 

4D наземні гравіметричні спостереження: 1998-2008

 

Проблема:

  • Моніторинг обводнення в основному газовому покладі - сеноманський ярус, крейда, К1-2pk (моніторинг з використанням сейсмічного методу неможливий у зв'язку з відсутністю сейсмічного сигналу над структурою)
  • Вивчення вищезалягаючих колекторів у верхній крейді - березівська світа, крейда К2br

Результати:

  • Падіння тиску до 5-6 МПа та зміна газонасичення після 10 років розробки родовища знайшли відображення в 4D+1D геогустинній моделі
  • Закартоване положення участків родовища, де відбувається зміна положення газо-водяного контакту

 

 

 

 

 

?>