ДЕПРОІЛ - Ваш партнер у складному геологічному середовищі

Приклади

Пошуки нафтогазових резервуарів в приштокових зонах

 

ПРИКЛАД ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

 

Нафтове родовище ім. академіка Шпака,
Дніпровсько-Донецька западина,
Україна

Завершення проекту – 2012

 

Проблема:

  • Верифікація форми соляного штоку, закартованого за результатами 3D сейсморозвідки
  • Прогноз положення  вуглеводнево-насичених резервуарів в приштокових зонах

Результати:

  • Форма соляного штоку підтверджена результатами гравітаційної інверсії геолого-геофізичних даних
  • Нафтогазонасичення розрізу в межах закартованих аномалій понижених значень густини підтверджено результатами буріння.

В першій розвідувальній свердловині №110 (2013) на глибині 3256,4-3264,0 м отримано приплив нафти дебітом 106,8 м³/добу

 

 

 

 

 

?>